Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633661 nr. 8

33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het experiment met een diagnostische tussentijdse toets, waarbij scholen op een vast moment in het jaar met meerkeuzevragen hun leerlingen toetsen, haaks staat op het principe van een diagnostische, formatieve toets;

voorts overwegende dat de validiteit van de toets omstreden is en de ontwikkeling ervan door Cito geen recht doet aan het gewenste gelijke speelveld tussen toetsontwikkelaars;

verzoekt de regering, het experiment met de onderbouwtoets per direct te staken en de vrijkomende middelen te investeren in het versterken van een formatieve feedbackcultuur in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Van Meenen

Bruins

Bisschop

Siderius