Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 522

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 522 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van plan is om via kentekenregistratie via ANPR de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming te bevorderen;

overwegende dat de Kamer er nog niet eens uit is of ANPR gebruikt mag gaan worden in het strafrecht, omdat veel partijen grote vraagtekens hebben bij de privacygevoeligheid ervan;

van mening dat kentekenregistratie via ANPR grove inbreuk maakt op de privacy van autogebruikers en doel en middel niet in proportie zijn;

verzoekt de regering, dit ingrijpende instrument niet in te zetten voor spitsmijdenprojecten en over te gaan op andere methodes om spitsmijden aan te prijzen, zoals via onlinecampagnes, werkgevers of flyers op tankstations,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj