Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 519

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 519 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat automobilisten in het kader van het programma Beter Benutten een geldbedrag kunnen krijgen dat kan oplopen tot meer dan € 100 per maand in ruil voor het mijden van de spits;

overwegende dat de gehanteerde prikkels onvoldoende specifiek zijn en daarnaast moeilijk handhaafbaar zijn, waardoor onwenselijk gedrag optreedt;

overwegende dat veelvuldig plegen van fraude in het kader van deze projecten niet kan worden uitgesloten;

verzoekt de regering, het rechtstreeks uitkeren van geld aan automobilisten in ruil voor het mijden van de spits te maximeren tot een periode van drie maanden, waarbij bovendien sprake moet zijn van grote werkzaamheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser