Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 509

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 509 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in 2015 voor het eerst sinds jaren weer is toegenomen;

overwegende dat een goede registratie van verkeersongelukken handvatten biedt voor het voorkomen van ongelukken in de toekomst;

verzoekt de regering om, een plan van aanpak te ontwikkelen voor een sluitende registratie van de plaats en de oorza(a)k(en) van verkeersongevallen en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Visser

Hoogland

Van Helvert