Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 510

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 510 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/u leidt tot meer ongevallen en verkeersdoden op autosnelwegen;

verzoekt de regering om, maatregelen te treffen om het aantal verkeersdoden op de 120 km/u-tracés en de 130 km/u-tracés terug te brengen en om tot die tijd geen nieuwe wegvakken aan te wijzen waarop de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 130 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren