Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629398 nr. 511

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 511 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid van langzame verkeersdeelnemers in het gedrang komt door het toenemende autoverkeer in binnensteden;

verzoekt de regering om, samen met wegbeheerders te onderzoeken hoe kan worden bijgedragen aan veiliger verkeersomstandigheden voor langzame verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld door de invoering van het regime dat gemotoriseerd verkeer «te gast» is in de binnenstad, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren