30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 249 MOTIE VAN HET LID VAN MILTENBURG C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de toekenning van een subsidie ook de handelwijze, doelstelling en visie van de gesubsidieerde organisatie onderschreven wordt of in ieder geval niet wordt afgekeurd door de subsidieverstrekker;

overwegende dat in het visiedocument, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van Hart van Homo's, onder andere gesteld wordt dat het begeren van een ander van hetzelfde geslacht zondig is;

van mening dat de overheid homo's en hetero's gelijkwaardig moet behandelen en beschouwen;

constaterende dat de visie van Hart van Homo's niet in de geest is met het gelijkheidsbeginsel zoals beschreven in de Grondwet;

verzoekt de regering, de subsidierelatie met Hart van Homo's per direct stop te zetten en de Kamer per ommegaande hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Miltenburg

Yücel

Pia Dijkstra

Naar boven