Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 122

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het opleiden en trainen van de Natres-eenheden uitgegaan wordt van een jaarlijks gemiddelde van 121 uren aan opleiden en trainen, hetgeen nodig is om reservisten op pelotonsniveau de status van inzetgereed te laten bereiken;

overwegende dat mede door de beheersmaatregelen van het Commando Landstrijdkrachten in 2015 achterstanden zijn ontstaan in de geoefendheid van de Natres-eenheden;

constaterende dat uit een indicatie blijkt dat het gemiddelde aantal uren dat per reservist is besteed in de eerste vier maanden van 2016 ongeveer 10% lager ligt dan in voorgaande jaren;

overwegende dat een inhaalslag nodig is bij het opleiden en trainen van de Natres-eenheden;

verzoekt de regering, het werkelijk aan opleiding en training bestede uren per Natres-reservist vast te stellen op minimaal 121 uur per jaar en daartoe voldoende middelen ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Dijkgraaf