Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627830 nr. 182

27 830 Materieelprojecten

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voornemens is 22.500 nieuwe helmen aan te schaffen waarvan afgerond 4.500 stuks bestemd zijn voor verstrekking vanuit een pool;

van mening dat het de voorkeur heeft om op basis van need to have een helm te verstrekken en hier onderscheid te maken tussen een militair in het veld en een militair op kantoor;

van mening dat het hebben van een goede helm een basisvereiste is voor de veiligheid van een militair en dat hier onder geen enkel beding beknibbelt op dient te worden;

van mening dat het onacceptabel is dat er militairen in het veld gestuurd worden die een helm moeten delen; dit is niet alleen vanuit hygiënisch oogpunt onwenselijk, maar geeft ook geen blijk van waardering; immers wat is een militair zonder eigen helm;

verzoekt de regering om, geen pool van helmen aan te leggen en iedere militair die een helm nodig heeft een eigen helm te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers