Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627830 nr. 180

27 830 Materieelprojecten

Nr. 180 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie op het punt staat om akkoord te gaan met de aanschaf van nieuwe tankvliegtuigen in het kader van het Multi Role Tanker Transportproject;

overwegende dat er geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden voordat de financiële gevolgen voor Defensie zichtbaar zijn;

verzoekt de regering om, geen verplichtingen aan te gaan met betrekking tot de aanschaf van nieuwe tankvliegtuigen voordat de Kamer is ingelicht over de financiële gevolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon