Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632706 nr. 77

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse koopvaardijsector al jaren aandringt op wetgeving die de inzet van gewapende particuliere beveiligers tegen piraterij mogelijk maakt;

constaterende dat door traagheid en besluiteloosheid de koopvaardij en de schatkist tientallen miljoenen euro's per jaar mislopen vanwege de ontbrekende wetgeving;

verzoekt de regering, prioriteit te geven aan de totstandkoming van wetgeving waarmee de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen mogelijk wordt en die wetgeving nog deze zomer naar de Raad van State te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon