Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632706 nr. 76

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat militairen die koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij in de zogenaamde VPD's minimaal uit elf militairen dienen te bestaan terwijl private beveiligers vaak met kleinere teams werken;

constaterende dat er in 2015 geen concrete piraterijpogingen zijn ondernomen in het risicogebied voor de kust van Somalië;

verzoekt de regering, de VPD's zodanig in te richten dat zij sneller, goedkoper, flexibeler en zo nodig met kleinere teams kunnen worden ingezet en tevens dit beleid jaarlijks te evalueren en de Kamer hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Eijsink

Jasper van Dijk

Belhaj