Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629689 nr. 740

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 740 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regeling om mensen uit het bestuursrechtelijk premieregime te laten stromen per gemeente sterk kan verschillen;

overwegende dat gemeenten bij de uitvoering van de regeling van elkaar kunnen leren;

van mening dat de meest effectieve maatregelen tot norm moeten worden verheven;

verzoekt de regering, na een jaar te evalueren welke maatregelen het meest effectief zijn en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten