Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631765 nr. 229

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 229 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 226

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat interventieteams worden ingezet om de kwaliteit van slecht presterende verpleeghuizen te verbeteren;

overwegende dat deze teams alleen effectief kunnen zijn als ze volledige bevoegdheden hebben betreffende de bedrijfsvoering;

verzoekt de regering, deze bevoegdheden ook als zodanig in te richten;

verzoekt de regering, de Kamer elk jaar over de resultaten van de interventieteams te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol