Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631765 nr. 227

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 227 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 2017 per locatie openbaar wordt gemaakt hoe een verpleeghuis presteert;

van mening dat niet alleen de score op kwaliteitsindicatoren, maar juist ook het oordeel van huidige bewoners en hun naasten van belang is voor een goede keuze voor een zorginstelling en locatie;

verzoekt de regering, bij de kwaliteitsinformatie ook expliciet gegevens over de tevredenheid van verpleeghuisbewoners en hun naasten openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Bergkamp