Kamerstukken in dossier 34348

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat het belang van milieu en de volksgezondheid worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en instemming met het winningsplan en op grond van het milieu, de volksgezondheid en andere belangen voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat geen vergunningen voor het opsporen en winnen van delfstoffen en aardwarmte worden verleend voor gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en gebieden die zijn aangewezen als Werelderfgoed op grond van het Werelderfgoedverdrag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd subamendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status of een Werelderfgoedstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Nader gewijzigd subamendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 101, dat regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status of een Werelderfgoedstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 97, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 59 dat regelt dat een opsporingsvergunning kan worden verleend voor een maximum van vier jaar en een verlenging voor een maximum van twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Kamerstuk 34348 nr. 104)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie; Gewijzigde motie van het lid Wassenberg (t.v.v. 34348, nr. 72) over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal