Publicaties over dossier 34348

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2017 Staatscourant 2017, 15052 Ministerie van Economische Zaken
 3. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 6 maart 2017, houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2017 Staatsblad 2017, 114 Ministerie van Economische Zaken
 4. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Wijziging Mijnbouwwet; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Veiligheidsbelang mijnbouw; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 23 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Wijziging Mijnbouwwet; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2017 2016-2017 nr. 13, item 16 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatsblad 2016, 554 Ministerie van Economische Zaken
 8. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Wijziging Mijnbouwwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-12-2016 2016-2017 nr. 13, item 16 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Veiligheidsbelang mijnbouw

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-12-2016 2016-2017 nr. 13, item 23 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Wijziging Mijnbouwwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-12-2016 2016-2017 nr. 13, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal