Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626488 nr. 411

26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 411 MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geluidsoverlast kan leiden tot gehoorschade;

overwegende dat omwonenden van vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel te maken krijgen met geluidsoverlast van de F-35;

verzoekt de regering, de komende twintig jaar kinderen die rondom vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel wonen jaarlijks te onderzoeken op gehoorschade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj