Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201623645 nr. 629

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 629 MOTIE VAN HET LID DE BOER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) sprake is van een substantieel, potentieel tekort;

overwegende dat de spoorbranche aangeeft dat er winst te behalen valt met relatief kleine maatregelen op het spoor;

verzoekt de regering om, in overleg met de spoorbranche te komen tot het formuleren van deze maatregelen en bij het PHS tussentijds de balans op te maken en te toetsen of het nog voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer