Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632772 nr. 14

32 772 Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bezuinigingen op patiënten- en cliëntenorganisaties desastreus uitpakken voor een adequate vertegenwoordiging van de cliënt;

van mening dat er extra budget nodig is voor adequate belangenbehartiging van de cliënt;

van mening dat de koepelorganisaties zich meer bezighouden met de vertegenwoordiging van organisaties dan met de belangenbehartiging van cliënten;

verzoekt de regering, een substantieel deel van het uitvoeringsbudget van de koepelorganisaties over te hevelen naar de patiënten- en cliëntenorganisaties die dat bedrag vervolgens in kunnen zetten voor concrete belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Gerven