Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634400 nr. 4

34 400 Verkenning parlementaire ondervraging

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Tijdelijke commissie voor de evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête op verzoek van de Kamer een uitwerking heeft gegeven aan de motie-Segers c.s. waarin wordt verzocht om een verkenning naar de zogeheten parlementaire ondervraging;

overwegende dat de commissie gedegen onderzoek heeft verricht en haar bevindingen heeft opgenomen in een helder verslag;

spreekt waardering en dank uit voor het werk dat de commissie heeft verricht;

spreekt voorts uit de conclusies en aanbevelingen van de commissie over te nemen en het tijdelijk protocol parlementaire ondervraging vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Koşer Kaya

Van Nispen

Bisschop

Amhaouch.