Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634293 nr. 25

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sloop van het gebouw Hotel is onderzocht, maar niet de optie om daar hoogbouw te plaatsen;

overwegende dat hoogbouw tot nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer kan leiden;

verzoekt de regering om, sloop en hoogbouw van het Hotel te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener