34 362 Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 8 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het informatiebeheer in de zaak Cees H. niet op orde was;

overwegende dat de huidige Archiefwet met onder meer een overbrengingstermijn van twintig jaar niet meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen;

verzoekt de regering, nog dit kalenderjaar uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.;

verzoekt de regering tevens, de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Recourt

Van der Staaij

Van Tongeren

Van Oosten

Verhoeven

Van Toorenburg

Naar boven