Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433578 nr. 8

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijkverpleging per 2015 onder enerzijds de Zorgverzekeringswet en anderzijds de gemeente zal vallen;

van mening dat de nieuwe wijkverpleging niet ten onder mag gaan aan bureaucratie;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er geen nieuwe minutenregistraties en stopwatchzorg zullen ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten