Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433578 nr. 9

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BERGKAMP

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor cliënten veel gaat veranderen als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg;

overwegende dat verschillende veldpartijen hierbij betrokken zijn en cliënten hierover moeten gaan informeren;

overwegende dat moet worden voorkomen dat dit tot onduidelijkheid gaat leiden;

verzoekt de regering, de regie te nemen over een zorgvuldige, tijdige en cliëntgerichte communicatie over alle onderdelen van de hervormingen langdurige zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. Dijkstra

Bergkamp