Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433578 nr. 7

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN AGEMA

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om de wijkverpleging en wijkziekenverzorging op 1 januari 2015 over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet;

constaterende dat in recente jaren 60% van de wijkverpleegkundigen bij Buurtzorg Nederland is gaan werken, zij tweemaal werkgever van het jaar werden en de klanttevredenheid hoog is;

verzoekt de regering, niet over te gaan tot het overhevelen maar eerst de deelname van Buurtzorg Nederland met hun plan (1 product – 1 prijs – 1 doorlooptijd) aan het project regelarm werken in de langdurige zorg (ERAI) te evalueren en pas daarna een besluit tot een besluit te komen om al dan niet over te hevelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Agema