Publicaties over dossier 33891

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (147 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10248 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. AMvB Download icon PDF (86 kB)

  Besluit van 6 december 2017, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning, een verruiming van de gemeentelijke beleidsruimte bij het opleggen van de bijdrage voor een cliënt, het delegeren van regels over zorgovereenkomsten, een grondslag voor het stellen van regels over het berekenen van de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis en enkele redactionele verduidelijkingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatsblad 2017, 481 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1047 kB)

  Clientondersteuning in brede zin

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 33891, nr. T Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (19 kB)

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief inzake brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 Kamerstuk 33891, nr. T Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon PDF (94 kB)

  Besluit experiment integraal pgb 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatsblad 2016, 418 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (26 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het wijzigen van de bijdragesystematiek voor het modulair pakket thuis en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2016 Staatscourant 2016, 4776 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. AMvB Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van 10 december 2015, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het wijzigen van de bijdragesystematiek voor het modulair pakket thuis en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatsblad 2015, 520 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (5863 kB)

  Brief Zorginstituut Nederland van 2 juli 2015 inzake aanbieding afwegingskader toegang Wlz

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-09-2015 2014-2015 33891, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1159 kB)

  Monitor HH(T) 2e kwartaalmeting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-09-2015 2014-2015 33891, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (585 kB)

  Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-09-2015 2014-2015 33891, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal