Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 15

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering 510 miljoen euro kort op de contracteerruimte 2015 vanwege de extramuralisering, wat grote gevolgen zal hebben voor verzorgingshuizen;

constaterende dat veel kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen niet de middelen of de schaal hebben voor alternatieven en door deze maatregel gedwongen kunnen worden te sluiten;

van mening dat kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen vaak een belangrijke functie vervullen in het voorzieningenniveau binnen de gemeenschap;

van mening dat de sluiting van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen grote gevolgen heeft voor de gemeenschap, de banen van personeel en de zorg aan ouderen;

verzoekt de regering, de zorgkantoren te verzoeken in hun inkoopbeleid maximaal rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Keijzer