Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424587 nr. 589

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 589 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in justitiële jeugdinrichtingen een verbod geldt op het bezit, het in- dan wel uitvoeren van contrabande;

constaterende dat de maatregelen die thans genomen worden niet afdoende zijn om te voorkomen dat verboden middelen buiten justitiële jeugdinrichtingen kunnen worden gehouden;

constaterende dat de onaangekondigde inzet van drugshonden en de aanwezigheid van metaaldetectoren effectieve middelen zijn gebleken om verboden middelen buiten een justitiële jeugdinrichting te houden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat minimaal één keer per week, op onaangekondigde momenten, drugshonden in elke justitiële jeugdinrichtingen ingezet worden;

verzoekt de regering tevens, te bewerkstelligen dat gedetineerden, bezoekers en personeel standaard bij elk binnentreden in een justitiële jeugdinrichting door een metaaldetector moeten lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder