Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VII nr. 61

33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet toe wil naar een participatiesamenleving;

overwegende dat werk een belangrijk middel is voor participatie en werken lonend moet zijn;

verzoekt de regering om, werken voor iedereen lonend te maken, verdringing te voorkomen en hiertoe met voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut