Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VII nr. 62

33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse overheid veel te omvangrijk is en nog ieder jaar steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt;

verzoekt de regering, de omvang van de overheid fors te verkleinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes