Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429240 nr. 65

29 240 Veiligheid op school

Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER BURG

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks vele leerlingen slachtoffer zijn van pesten op school en dat scholen een verantwoordelijkheid hebben voor een veilige omgeving van hun leerlingen en een effectieve aanpak van pesten;

constaterende dat het essentieel is dat de inspectie toezicht kan houden op de wijze waarop individuele scholen aan die verantwoordelijkheid invulling geven;

constaterende dat scholen vaak gebruik maken van antipestmethodes, maar dat veel van deze methodes niet theoretisch onderbouwd zijn, laat staan empirisch getest zijn;

constaterende dat de staatssecretaris voorbereidingen treft om vast te leggen dat scholen voor de aanpak van pesten gebruik moeten maken van bewezen effectieve antipestprogramma's;

van mening dat van scholen zelf verwacht mag worden dat zij zorgen voor een effectieve aanpak van pesten;

verzoekt de regering, de PO-Raad en VO-raad dringend aan te sporen om voor 1 oktober aanstaande samen met scholen te komen tot een aanpak voor de verbetering van de veilige omgeving op scholen en een effectievere bestrijding van pesten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van der Burg