Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433037 nr. 127

33 037 Mestbeleid

Nr. 127 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 2 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet voor de diercategorieën schapen, geiten en niet voor zuivel gehouden runderen met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 een generieke vrijstelling van de verwerkingsplicht in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Graus

Lodders