23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 376 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Palestijnse Autoriteit sinds 2011 geld overmaakt aan veroordeelde Palestijnen in Israëlische gevangenissen;

overwegende dat deze gelden tot een perverse prikkel kunnen leiden, waarbij criminaliteit en terrorisme worden beloond;

verzoekt de regering, zich ook in EU-verband in te spannen voor de beëindiging van het Palestijnse beleid ten aanzien van betalingen aan Palestijnse gevangenen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van der Staaij

Naar boven