32 824 Integratiebeleid

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S.

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voornemens is per 1 januari 2015 de subsidierelatie met FORUM te beëindigen, waarna FORUM zal eindigen te bestaan;

voorts constaterende dat hierover al meer dan een jaar overleg plaatsvindt tussen het bestuur van FORUM en het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eindigend in dit besluit;

van mening dat het personeel van FORUM in die tijd onvoldoende is meegenomen in het proces;

overwegende dat het borgen van taken, netwerk en expertise van FORUM van belang is voor het integratiebeleid én voor vroegsignalering van radicalisering en andere onderdelen van sociale stabiliteit;

verzoekt de regering, de ontmanteling van FORUM en het borgen van waardevolle activiteiten, relevante netwerk en expertise vanuit FORUM continu in onderlinge samenhang te blijven behandelen;

verzoekt de regering tevens, erop toe te zien dat waardevolle activiteiten, relevante netwerk en expertise van FORUM structureel en in samenhang worden geborgd binnen andere organisaties, waarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk arbeidsplaatsen voor medewerkers van FORUM binnen deze organisaties en een goed sociaal plan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Karabulut

Kerstens

Azmani

Naar boven