Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 22

22 Stemmingen moties Visserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Visserij,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over een actualisering van de vissenwelzijnsnota uit 2003 (29675, nr. 154);

  • -de motie-Graus/Dijkgraaf over het op naam van de schipper zetten van opgelegde strafpunten (29675, nr. 155);

  • -de motie-Graus/Dijkgraaf over de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie (29675, nr. 156);

  • -de motie-Graus/Dijkgraaf over nationale koppen die een ongelijk speelveld veroorzaken (29675, nr. 157);

  • -de motie-Graus/Dijkgraaf over een financieel haalbare en inpasbare oplossing voor uitfaseren (29675, nr. 158);

  • -de motie-Graus over bepalen welke regels in de praktijk onuitvoerbaar zijn (29675, nr. 159).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (29675, nr. 154) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Graus/Dijkgraaf (29675, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Dijkgraaf (29675, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Dijkgraaf (29675, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Dijkgraaf (29675, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29675, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.