Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 62

62 Stemmingen moties Bedrijfslevenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid,

te weten:

  • -de motie-Lucas/Agnes Mulder over de betrokkenheid van het mkb bij het topsectorenbeleid (32637, nr. 62);

  • -de motie-Lucas/Agnes Mulder over een goede aansluiting op Horizon 2020 (32637, nr. 63);

  • -de motie-Klever over verlagen van de belastingen voor burgers en bedrijven (32637, nr. 64);

  • -de motie-Agnes Mulder over de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (32637, nr. 65);

  • -de motie-Verhoeven over het meer stimuleren van het midden- en kleinbedrijf (32637, nr. 66).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (32637, nr. 65) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Lucas/Agnes Mulder (32637, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucas/Agnes Mulder (32637, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (32637, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (32637, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.