Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 83

83 Stemming motie Staat van de Europese Unie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie,

te weten:

  • -de motie-Thieme over geen landbouwsubsidies voor de stierenvechtsector (33551, nr. 16).

(Zie vergadering van 7 maart 2013.)

In stemming komt de motie-Thieme (33551, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.