Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 36

36 Stemming motie Vaste boekenprijs

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Vaste boekenprijs,

te weten:

- de motie-Venrooy-Van Ark over een onderzoek naar het functioneren van de boekenmarkt (32641, nr. 17).

(Zie vergadering van 20 juni 2013.)

In stemming komt de motie-Venrooy-Van Ark (32641, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.