Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 159

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in samenwerking met de visserijsector te bepalen welke regels in de praktijk onuitvoerbaar zijn met als doel deze per omgaande op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus