Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 82

82 Stemming motie Fyra

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Fyra,

te weten:

  • -de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke alternatieven (22026, nr. 423).

(Zie vergadering van 19 juni 2013.)

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (22026, nr. 423).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.