Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik benoem in de tijdelijke commissie Fyra het lid Van Gerven.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • -maandag 30 september 2013 van 10.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de nota mensenrechten;

  • -maandag 18 november 2013 van 10.00 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2014;

  • -maandag 25 november 2013 van 10.00 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2014.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 31793, nr. 72; 33400-XII, nr. 36; 31239, nr. 158; 33625, nr. 12 en 33400-VIII, nr. 73. Tevens deel ik mee dat de volgende moties zijn vervallen: 27923, nr. 155; 29544, nr. 442; 30950, nr. 54; 31322, nr. 210; 33538, nr. 15; 29683, nr. 148; 29683, nr. 150; 29683, nr. 153; 29683, nr. 157 en 33566, nr. 18.

Ik stel voor, vanmiddag ook te stemmen over de aangehouden moties-Thieme (33551, nr. 16 en 33605-XIII, nrs. 16 t/m 18, de motie-Kooiman (33177, nr. 4), de motie-Venrooy-Van Ark (32641, nr. 17), de motie-Van Gerven/Paulus Jansen (33441, nr. 8), de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber (33612, nr. 13) en de motie-Paulus Jansen (32847, nr. 69).

Voorts stel ik voor, te stemmen over de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een nadere reactie inzake het EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (33431, nr. 3).

Tot slot stel ik voor, hedenavond te stemmen over de brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening van de jaarverslagen 2012 (33605, nr. 20).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Wapenexportbeleid naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli, met als eerste spreker de heer Jasper van Dijk van de SP;

  • -het VAO Passend onderwijs naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli, met als eerste spreker de heer Bisschop van de SGP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten van de fractie van de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Donderdagnacht hebben we de bespreking van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg afgerond. Op dit moment gaat mijn laatste aangepaste amendement rond. Daarom wil ik vragen om de stemmingen onder de punten 9 en 10 van de stemmingslijst uit te stellen tot vanavond.

De voorzitter:

Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat. Dat is het geval en we gaan het dus op die manier doen.

Het woord is aan mevrouw Kooiman van de SP-fractie.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Ik doe een vooraankondiging voor een VAO Voortgangsrapportage kinderpornografie en kindersekstoerisme. Graag vandaag nog.

De voorzitter:

Vandaag nog te houden. Oké! Dank u wel. We zullen er rekening mee houden.