Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 158

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 158 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de visserijsector mede door de EU opgelegde regels en richtlijnen een stijging van 6% extra kosten per ton productie verwacht;

constaterende dat men dit niet kan ophoesten, allerminst ten tijde van een crisis;

constaterende dat het «uitfaseren» van vis op een schip veel aanpassingen vereist en vaak praktisch onuitvoerbaar is;

verzoekt de regering, samen met de visserijsector tot een financieel haalbare en inpasbare oplossing te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dijkgraaf