Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 12

12 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Voordat wij gaan stemmen, willen een aantal leden nog een wijziging aankondigen.

Het woord is aan mevrouw Dijkstra.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Ik wil mijn motie op stuk 29689, nr. 462 aanhouden wegens een wijziging en vanavond in stemming brengen.

De voorzitter:

Het laatste zullen wij zien.

Op verzoek van mevrouw Pia Dijkstra stel ik voor, haar motie (29689, nr. 462) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Mijn eerste punt betreft de stemming over de aangehouden motie van mevrouw Thieme op stuk 33551, nr. 16, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie. Mevrouw Thieme wil nog een wijziging aanbrengen. Wij houden de motie daarom aan en verzoeken om er vanavond over te stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie (33551, nr. 16) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Mijn tweede punt betreft de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Visserij. In mijn motie op stuk 29675, nr. 153 wordt gevraagd om onderzoek naar de omvang van het probleem van dumpen van vis op zee. De staatssecretaris heeft dat onderzoek toegezegd. Daarom trek ik deze motie in.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ouwehand (29675, nr. 153) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Het woord is aan de heer Anne Mulder.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter. Ik zou graag mijn motie op stuk 31016, nr. 53 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Anne Mulder stel ik voor, zijn motie (31016, nr. 53) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Omdat er een nieuwe stemmingslijst moet komen, die u nog niet kent, stel ik voor om de stemmingen over de wijziging van de Wet verplicht schatkistbankieren en de stemming over de daarbij ingediende motie uit te stellen tot vanavond. De stemmingen duren vanavond wel iets langer, maar u beschikt dan wel over de juiste stemmingslijst. Dat lijkt mij net iets belangrijker.