Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 77

77 Stemmingen in verband met Voorjaarsnota 2013

Aan de orde is de stemming in verband met de Voorjaarsnota 2013.

De voorzitter:

Ik stel voor, de stukken 33640, hoofdstuk I t/m IV, VI t/m X, XII, XIII en XVI en de fondsen A t/m C, F, H en J zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.