Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 61

61 Stemmingen moties Opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

te weten:

  • -de motie-Geurts over lagere heffingen, retributies of belastingen (32615, nr. 11);

  • -de motie-Geurts over de opgebouwde reserves (32615, nr. 12);

  • -de motie-Geurts over de kosten van de opheffing (32615, nr. 13);

  • -de motie-Verhoeven c.s. over niet opleggen van een verplichte heffing in 2014 (32615, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Geurts (32615, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (32615, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (32615, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (32615, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.