Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 155

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 155 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, door de NVWA opgelegde strafpunten op naam van de schipper te zetten en niet op naam van het schip,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Dijkgraaf