Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 34

34 Stemming motie initiatiefnota "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer"

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Initiatiefnota "Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer",

te weten:

  • -de motie-Kooiman over gedetineerden e-mails laten ontvangen via de postkamer (33177, nr. 4).

(Zie notaoverleg van 8 april 2013.)

In stemming komt de motie-Kooiman (33177, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.