Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 15

15 Stemming motie JBZ-Raad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO JBZ-Raad van 6 en 7 juni,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Gesthuizen/Schouw over het uitnodigen van 250 Syrische vluchtelingen (32317, nr. 180, was nr. 176).

(Zie vergadering van 6 juni 2013.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen/Schouw (32317, nr. 180, was nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.