Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 67

67 Stemmingen moties Waterkwaliteit

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Waterkwaliteit,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (27625, nr. 293);

  • -de motie-Ouwehand over onderzoek naar de effecten van niet-prioritaire stoffen op de ecologische criteria (27625, nr. 294);

  • -de motie-Geurts over informeren van de Kamer over de actualisatie van de Kaderrichtlijn water (27625, nr. 296);

  • -de motie-Dik-Faber over de verkenning naar doelmatige maatregelen (27625, nr. 300);

  • -de motie-Jacobi over formuleren van doelen en maatregelen voor het ondiepe grondwater (27625, nr. 302);

  • -de motie-Van Gerven over overnemen van het normvoorstel voor geneesmiddelen in het grondwater (27625, nr. 303).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (27625, nr. 300) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27625, nr. 293).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27625, nr. 294).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts (27625, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (27625, nr. 298).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27625, nr. 303).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.